Nowość Art. 22. - [Przepis derogacyjny] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.998 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2023 r.
Art.  22.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1990 r. poz. 343, z 1991 r. poz. 350 oraz z 1992 r. poz. 85).