[Przepis derogacyjny] - Art. 22. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2021.746 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Przepis derogacyjny] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.746 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  22.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1990 r. poz. 343, z 1991 r. poz. 350 oraz z 1992 r. poz. 85).