[Stosowanie przepisów ustawy do członków spółdzielni rolniczych] - Art. 21a. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 21a. - [Stosowanie przepisów ustawy do członków spółdzielni rolniczych] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  21a.  [Stosowanie przepisów ustawy do członków spółdzielni rolniczych]

W rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną przepisy ustawy mogą być również stosowane do członków tych spółdzielni. Decyzje w tym zakresie podejmuje walne zgromadzenie spółdzielni.