[Niewykorzystane środki zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego] - Art. 21. - Zakładowy fundusz... - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Niewykorzystane środki zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  21.  [Niewykorzystane środki zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego]

Niewykorzystane środki zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego przechodzą na Fundusz.