[Zakładowy fundusz socjalny, zakładowy fundusz mieszkaniowy] - Art. 20. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Zakładowy fundusz socjalny, zakładowy fundusz mieszkaniowy] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  20.  [Zakładowy fundusz socjalny, zakładowy fundusz mieszkaniowy]

Ilekroć w innych ustawach jest mowa o zakładowym funduszu socjalnym i zakładowym funduszu mieszkaniowym, oznacza to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony na zasadach określonych w ustawie.