Art. 19. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2021.746 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.746 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  19. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).