[Odrębny rachunek bankowy dla środków ZFŚS] - Art. 12. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Odrębny rachunek bankowy dla środków ZFŚS] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  12.  [Odrębny rachunek bankowy dla środków ZFŚS]
1. 
Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
2. 
Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami Funduszu.