[Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku] - Art. 11. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  11.  [Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku]

Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.