Art. 10. - [Administrowanie środkami ZFŚS] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.288 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2024 r.
Art.  10.  [Administrowanie środkami ZFŚS]

Środkami Funduszu administruje pracodawca.