[Administrowanie środkami ZFŚS] - Art. 10. - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - Dz.U.2022.923 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Administrowanie środkami ZFŚS] - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2022 r.
Art.  10.  [Administrowanie środkami ZFŚS]

Środkami Funduszu administruje pracodawca.