§ 2. - Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.325

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.