§ 1a. - Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.325

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
§  1a.  2
 Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez:
1)
osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego;
2)
higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
2 § 1a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2212) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2020 r.