§ 1. - Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.325

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.
§  1. 
Ogłasza się, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.