Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.82.448

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI PRZEMYSŁU I HANDLU, SKARBU I APROWIZACJI
w przedmiocie zakazu wywozu poza granice Polski koni pełnej krwi angielskiej.

Art.  1.

Wywóz poza granice Polski koni pełnej krwi angielskiej, bez względu na wiek, płeć i właściciela, jest wzbroniony.

Art.  2.

Do wydawania pozwoleń na czasowy wywóz za granicę koni pełnej krwi angielskiej celem wzięcia przez nie udziału w wyścigach lub odchowania klaczy w innych państwach, upoważniony jest wyłącznie Zarząd Stadnin Państwowych.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy z dniem ogłoszenie.

Warszawa, dnia 29 września 1919 r.