Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.13.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1919 r.

DEKRET
o zakazie wywozu kruszców w monetach, sztabach i wyrobach.

Art.  1.

Wywóz złota i srebra w każdej formie, jako to: w monetach sztabach i wyrobach wszelkiego rodzaju zostaje wzbroniony.

Art.  2.

Podróżni, przejeżdżający granicę, mają prawo przewieźć, prócz ślubnej obrączki, służące im do własnego użytku: jeden zegarek i nie więcej niż dwa pierścionki.

Art.  3.

Przekroczenie niniejszego zakazu pociąga konfiskatę wywożonych przedmiotów oraz karę pieniężną do wysokości ich dziesięciokrotnej wartości rynkowej, prócz tego karę więzienia do 1 roku.

Art.  4.

Dekret niniejszy otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Dan w Warszawie, dn. 4 lutego 1919 r.