Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.12.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 1933 r.
o zakazie używania węgierskich nazw regjonalnych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 56, poz. 467) i w myśl porozumienia między Rzecząpospolitą Polską, a Królestwem Węgierskiem o ochronie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków produktów winnych, podpisanego w Warszawie dnia 4 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 97, poz. 833), zarządza się co następuje:
§  1. W handlu napojami winnemi na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega się prawo używania nazw terytorjalnych, wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, wyłącznie dla wytworów tych producentów, którzy na podstawie prawa obowiązującego na Węgrzech są uprawnieni do używania tych nazw, jako regjonalnych na terytorjum Królestwa Węgierskiego.
§  2. Do nazw terytorjalnych podpadających pod przepis § 1 należą:
a) ze względu na miejsce produkcji:

1) Soproni

2) Neszmélyi

3) Buda-Sashegyi

4) Móri

5) Somlói

6) Badacsonyi

7) Balatonmelléki

8) Somogy-Zalai

9) Szekszárdi

10) Villány-Pécsi

11) Pest-Nográdi

12) Gyöngyös-Viscontai

13) Egri

14) Miskolc-Abauji

15) Tokaji, Tokajhegyaljai

16) Alföldi

17) Nyirségi

b) ze względu na miejsce pochodzenia i specjalny gatunek winogron łącznie:

1) Soproni Veltelini

2) Móri Ezerjó

3) Somlói Furmint

4) Badacsonyi Riesling

5) Badacsonyi Auvergnas

6) Badacsonyi Furmint

7) Badacsonyi Muskotaly

8) Szekszárdi Kadarka

9) Badacsonyi Kéknyelü

10) Villanyi-Pecsi Kadarka

11) Gyöngyösi Kadarka

12) Egri Kadarka

13) Egri Bikavér

14) Tokaji Szamorodni

15) Tokaji Aszu

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.