Zakaz używania węgierskich nazw regionalnych. - Dz.U.1933.12.79 - OpenLEX

Zakaz używania węgierskich nazw regionalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.12.79

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 1933 r.
o zakazie używania węgierskich nazw regjonalnych.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 56, poz. 467) i w myśl porozumienia między Rzecząpospolitą Polską, a Królestwem Węgierskiem o ochronie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków produktów winnych, podpisanego w Warszawie dnia 4 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 97, poz. 833), zarządza się co następuje:
W handlu napojami winnemi na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega się prawo używania nazw terytorjalnych, wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, wyłącznie dla wytworów tych producentów, którzy na podstawie prawa obowiązującego na Węgrzech są uprawnieni do używania tych nazw, jako regjonalnych na terytorjum Królestwa Węgierskiego.
Do nazw terytorjalnych podpadających pod przepis § 1 należą:
a)
ze względu na miejsce produkcji:

1) Soproni

2) Neszmélyi

3) Buda-Sashegyi

4) Móri

5) Somlói

6) Badacsonyi

7) Balatonmelléki

8) Somogy-Zalai

9) Szekszárdi

10) Villány-Pécsi

11) Pest-Nográdi

12) Gyöngyös-Viscontai

13) Egri

14) Miskolc-Abauji

15) Tokaji, Tokajhegyaljai

16) Alföldi

17) Nyirségi

b)
ze względu na miejsce pochodzenia i specjalny gatunek winogron łącznie:

1) Soproni Veltelini

2) Móri Ezerjó

3) Somlói Furmint

4) Badacsonyi Riesling

5) Badacsonyi Auvergnas

6) Badacsonyi Furmint

7) Badacsonyi Muskotaly

8) Szekszárdi Kadarka

9) Badacsonyi Kéknyelü

10) Villanyi-Pecsi Kadarka

11) Gyöngyösi Kadarka

12) Egri Kadarka

13) Egri Bikavér

14) Tokaji Szamorodni

15) Tokaji Aszu

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.