§ 4. - Zakaz używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1939 r.
§  4.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dni 30 od dnia ogłoszenia.
(2)
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o zakazie używania francuskich nazw regionalnych (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 136).