§ 1. - Zakaz używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1939 r.
§  1.
(1)
Nie wolno oznaczać produktów winnych, nie pochodzących z Francji, a wytwarzanych lub znajdujących się w handlu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionymi w § 2 regionalnymi nazwami pochodzenia, chronionymi prawnie we Francji.
(2)
Zakaz używania tych francuskich nazw regionalnych obowiązuje nawet wówczas, gdyby zaznaczone było prawdziwe pochodzenie produktów winnych lub gdyby nazwom towarzyszyły pewne określenia, że te produkty winne nie są pochodzenia francuskiego lub że są produktami winnymi tego "typu", "rodzaju", bądź na ten "sposób" wyrabianymi.
(3)
Ochronie podlegają francuskie nazwy regionalne zarówno w oryginalnej pisowni francuskiej lub w innej, jak też w tłumaczeniu.