Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.382

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 20 lipca 1920 r.

Na podstawie art. 2 p. f) ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 № 61 poz. 364) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1920 r. (Dz. Ust. 1920 № 36 poz. 208) niniejszem na obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzam co następuje:
1. 1 (uchylony).
2. 2 (uchylony).

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dn. 20 lipca 1920 r.

SPROSTOWANIE.

W treści № 57 Dziennika Ustaw z dn. 19 lipca 1920 r. w tytule poz. 354 należy opuścić słowa: "w przedmiocie ustanowienia kontraktowych referentów prokuratur przy sądach okrąg, w b. zaborze austrjackim oraz zmiany nazw funkcjonarjuszów prokuratorji Państwa przy sądach powiatowych", zaś w tytule poz. 355, tegoż N№ Dz. Ustaw, po słowach: "z dnia 3 lipca 1920 r.", należy wstawić: "w przedmiocie ustanowienia kontraktowych referentów prokuratur przy sądach okręg, w b. zaborze austrjackim oraz zmiany nazw funkcjonarjuszów prokuratorji Państwa przy sądach powiatowych.

1 Punkt 1 uchylony przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1920 r. (Dz.U.20.89.593) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 6 października 1920 r.
2 Punkt 2 uchylony przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1920 r. (Dz.U.20.107.706) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 1920 r.