Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się zakaz stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2013 r.