Zakaz przywozu mąki pszennej i mąki żytniej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.85.747

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 września 1928 r.
w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej i mąki żytniej. 1

Na podstawie art. 7 p. h ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
(uchylony).
Przywóz mąki pszennej (poz. tar. celn. 3 p. 1 b) i mąki żytniej (poz. tar. celn. 3 p. 1 a) do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej jest zabroniony do dnia 31 marca 1929 r. włącznie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa, każdemu we właściwym mu zakresie działania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1928 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 listopada 1928 r. (Dz.U.28.99.883) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1928 r.
2 § 1 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 listopada 1928 r. (Dz.U.28.99.883) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1928 r.