Art. 6b. - [Zgoda IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na zmianę nazwy po uprzednim nadaniu nazwy w trybie zarządzenia zastępczego] - Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1103 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.
Art.  6b.  [Zgoda IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na zmianę nazwy po uprzednim nadaniu nazwy w trybie zarządzenia zastępczego]

W przypadku nadania nazwy w trybie zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2, jej zmiana przez jednostkę samorządu terytorialnego albo związek, o którym mowa w art. 4, wymaga uprzedniej zgody Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz właściwego miejscowo wojewody.