Art. 4. - [Stosowanie przepisów do nazw nadawanych przez związki jednostek samorządu terytorialnego i związki metropolitalne] - Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1103 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.
Art.  4.  [Stosowanie przepisów do nazw nadawanych przez związki jednostek samorządu terytorialnego i związki metropolitalne]

Przepisy art. 1-3 stosuje się odpowiednio do nazw jednostek organizacyjnych, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nadawanych przez związki jednostek samorządu terytorialnego i związki metropolitalne.