Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.82.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
w przedmiocie zakazu polowania na kuropatwy w sezonie 1919/1920 r.

Art.  1.

Z powodu złego stanu kuropatw w całym kraju zamknięte zostaje polowanie na kuropatwy na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego, począwszy od dnia 15 października 1919 r. aż do dalszego zarządzenia.

Art.  2.

Począwszy od dnia 20 października 1919 r. aż do dalszego zarządzenia, wzbronione jest roznoszenie, rozwożenie, sprzedaż i kupno na sprzedaż kuropatw na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Art.  3.

Winni przekroczenia niniejszego rozporządzenia pociągani będą do odpowiedzialności z mocy art. 247 i 251 Kod. Karnego.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą w dniu ogłoszenia.

Warszawa, dnia 11 października 1919 r.