[Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej] - Art. 8e. - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 8e. - [Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  8e.  [Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej]

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie.