[Wpisy w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków] - Art. 30c. - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 30c. - [Wpisy w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  30c.  [Wpisy w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków]

Uchwała, o której mowa w art. 30a ust. 1, albo prawomocne orzeczenie sądu w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 2, stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków.