[Pierwokup gminy; wywłaszczenie ograniczonych praw rzeczowych przy zmianie sposobu użytkowania gruntów stanowiących mienie... - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Pierwokup gminy; wywłaszczenie ograniczonych praw rzeczowych przy zmianie sposobu użytkowania gruntów stanowiących mienie gromadzkie] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  26.  [Pierwokup gminy; wywłaszczenie ograniczonych praw rzeczowych przy zmianie sposobu użytkowania gruntów stanowiących mienie gromadzkie]
1. 
(uchylony).
2. 
W razie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową, gminie przysługuje prawo pierwokupu.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
Jeżeli interes gospodarczy Państwa uzasadnia zmianę sposobu użytkowania gruntów określonych w art. 1 ust. 2, wywłaszczenie ograniczonych praw rzeczowych osób uprawnionych następuje na zasadach i w trybie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości.