Art. 5. - Zabezpieczenie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.9.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1953 r.
Art.  5.

Państwowy nadzór i kontrola (art. 4) obejmują w szczególności:

1)
sprawdzanie stanu i działania urządzeń odbiorczych oraz sposobu ich eksploatowania, jak również prawo żądania potrzebnych wyjaśnień i sprawozdań,
2)
zobowiązywanie odbiorców do przeprowadzania określonych zmian w urządzeniach odbiorczych i w ich eksploatacji,
3)
zarządzanie wstrzymania działania urządzeń odbiorczych w razie zagrożenia awarią, pożarem lub innym niebezpieczeństwem,
4)
badanie przyczyn awarii urządzeń odbiorczych,
5)
sprawdzanie środków stosowanych przez odbiorców w dziedzinie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii,
6)
sprawdzanie realizacji planu postępu technicznego.