Art. 3. - Zabezpieczenie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.9.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1953 r.
Art.  3.
1.
Pobór energii elektrycznej i jej mocy oraz energii cieplnej ulega normowaniu.
2.
Normy zużycia energii na jednostkę produkcji lub na inną jednostkę, wytyczne dla poprawiania współczynników mocy oraz zasady regulowania przebiegu obciążeń i dopuszczalnego poboru mocy w godzinach obciążenia szczytowego określa Minister Energetyki w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i zainteresowanym ministrem.