Art. 2. - Zabezpieczenie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.9.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1953 r.
Art.  2.
1.
Minister Energetyki określa wymagania, jakim ze stanowiska racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii powinny odpowiadać elektryczne i cieplne urządzenia odbiorcze i ich eksploatacja.
2.
Minister Energetyki wydaje w szczególności przepisy obowiązujące dostawców i odbiorców energii w zakresie:
1)
budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa urządzeń odbiorczych,
2)
środków i usprawnień zabezpieczających racjonalne i oszczędne użytkowanie energii,
3)
dostawy i użytkowania energii,
4)
wprowadzenia postępu technicznego w dziedzinie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii.