§ 4. - Wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1574

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
§  4. 
Do dnia 30 września 2020 r. na dyplomach ukończenia studiów, dyplomach doktorskich, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, świadectwach dyplomowanego specjalisty oraz świadectwach dyplomowanego specjalisty technologa, potwierdzających nadanie kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mogą być umieszczane znaki graficzne informujące o przypisanym odpowiednim poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji według wzoru określnego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.