§ 1. - Wzory wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.897

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2016 r.
§  1. 
Określa się wzór:
1)
wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.