§ 3. - Wzory poświadczeń bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2015 r.
§  3. 
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych, wydawane przez ABW albo SKW, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze niebieskim, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego" albo "Służba Kontrwywiadu Wojskowego" - w zależności od służby, która przeprowadziła postępowanie sprawdzające.