Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.621

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2020 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.