Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.621

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2020 r.
§  2. 
1.  Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.
2.  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 r., do przychodów osiągniętych w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.