Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 2017 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.