Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 2017 r.
§  1.  Określa się wzór:
1) oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.