§ 3. - Wzory oraz terminy składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.117.1225

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2004 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.