Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1308

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej

Na podstawie art. 383 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór legitymacji służbowej pracownika:
1) państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) państwowej służby hydrogeologicznej - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ

wzór

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, tekst pisany jest czcionką w kolorze czarnym, styl czcionki - Times New Roman oraz miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Wymienione uprawnienia pracownika służby oraz wskazanie ich podstawy prawnej, pisane małymi literami, czcionką 8.
2. Logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w kolorze granatowym.
3. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 12.
4. Napis "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
5. Napis "UL. PODLEŚNA 61 01-673 WARSZAWA" pisany wielkimi literami, czcionką 10.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 45 mm x 35 mm.
2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.
3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.
4. Napis "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
5. Napis "PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
6. Napis "LEGITYMACJA NR ...../........ " pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 12.
7. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, czcionką 9.
8. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.
9. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH

wzór

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, tekst pisany jest czcionką w kolorze czarnym, styl czcionki - Times New Roman oraz miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Wymienione uprawnienia pracownika służby oraz wskazanie ich podstawy prawnej, pisane małymi literami, czcionką 8.
2. Logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w kolorze granatowym.
3. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 12.
4. Napis "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
5. Napis "UL. PODLEŚNA 61 01-673 WARSZAWA" pisany wielkimi literami, czcionką 10.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 45 mm x 35 mm.
2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.
3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.
4. Napis "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
5. Napis "PAŃSTWOWA SŁUŻBA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
6. Napis "LEGITYMACJA NR ....../....... " pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 12.
7. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, czcionką 9.
8. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.
9. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

wzór

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, tekst pisany jest czcionką w kolorze czarnym, styl czcionki - Times New Roman oraz miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Wymienione uprawnienia pracownika służby oraz wskazanie ich podstawy prawnej, pisane małymi literami, czcionką 8.
2. Logo Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w kolorze białym, czarnym 1 czerwonym.
3. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 12.
4. Napis "PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
5. Napis "UL. RAKOWIECKA 4 00-975 WARSZAWA" pisany wielkimi literami, czcionką 10.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 45 mm x 35 mm.
2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.
3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.
4. Napis "PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
5. Napis "PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA" pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 10.
6. Napis "LEGITYMACJA NR ...../....... " pisany wielkimi literami, pogrubioną czcionką 12.
7. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, pogrubioną czcionką 9.
8. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.
9. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).