Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1612 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.