§ 4. - Wzory, kolor oraz sposób przydzielania i zwracania munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2134

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2021 r.
§  4. 
Wzór:
1)
kurtki 2 w 1, o której mowa w § 1 pkt 1, składającej się z kurtki zewnętrznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz kurtki wewnętrznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
koszulki polo, o której mowa w § 1 pkt 2, w wersji damskiej i męskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
czapki z daszkiem, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz z pełną nazwą określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz ze skróconą nazwą (IJHARS) określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.