§ 3. - Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.366

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
§  3. 
Karty zapytania, o których mowa w § 2, mogą mieć formę elektroniczną.