§ 2. - Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.366

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
§  2. 
Wzory graficzne i sposób wypełniania kart zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT" są określone w załącznikach do rozporządzenia:
1)
załącznik nr 15 - wzór karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU";
2)
załącznik nr 16 - wzór karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU".