§ 1. - Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.366

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
§  1. 
1. 
Wzór graficzny i sposób wypełniania karty wpisu danych SIS "OSOBA" jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzory graficzne i sposób wypełniania kart wpisu danych SIS "PRZEDMIOT" są określone w załącznikach do rozporządzenia:
1)
załącznik nr 2 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BANKNOT (O SPISANYCH NUMERACH)";
2)
załącznik nr 3 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BROŃ PALNA";
3)
załącznik nr 4 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU";
4)
załącznik nr 5 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - KONTENER";
5)
załącznik nr 6 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - PAPIERY WARTOŚCIOWE I ŚRODKI PŁATNICZE";
6)
załącznik nr 7 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA";
7)
załącznik nr 8 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - SILNIK PRZYCZEPNY";
8)
załącznik nr 9 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE";
9)
załącznik nr 10 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - STATEK POWIETRZNY";
10)
załącznik nr 11 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - STATEK WODNY";
11)
załącznik nr 12 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU";
12)
załącznik nr 13 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BLANKIET DOKUMENTU URZĘDOWEGO";
13)
załącznik nr 14 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI".