Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposób ich wypełniania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.237.1415

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Wzór graficzny i sposób wypełnienia karty wpisu danych SIS "OSOBA" stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzory graficzne i sposób wypełniania kart wpisu danych SIS "PRZEDMIOT" stanowią załączniki do rozporządzenia:
1)
załącznik nr 2 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BANKNOT (O SPISANYCH NUMERACH)";
2)
załącznik nr 3 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BROŃ PALNA";
3)
załącznik nr 4 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU";
4)
załącznik nr 5 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - KONTENER";
5)
załącznik nr 6 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - PAPIERY WARTOŚCIOWE I ŚRODKI PŁATNICZE";
6)
załącznik nr 7 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 CM3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KG, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA";
7)
załącznik nr 8 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - SILNIK PRZYCZEPNY";
8)
załącznik nr 9 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE";
9)
załącznik nr 10 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - STATEK POWIETRZNY";
10)
załącznik nr 11 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - STATEK WODNY";
11)
załącznik nr 12 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU";
12)
załącznik nr 13 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BLANKIET DOKUMENTU URZĘDOWEGO";
13)
załącznik nr 14 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI".
Wzory graficzne i sposób wypełniania kart zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT" stanowią załączniki do rozporządzenia:
1)
załącznik nr 15 - wzór karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU";
2)
załącznik nr 16 - wzór karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 CM3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KG, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU".
Karty zapytania, o których mowa w § 2, mogą mieć formę elektroniczną.
Wzory strukturalne i sposób wypełniania elektronicznych kart zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT" stanowią załączniki do rozporządzenia:
1)
załącznik nr 17 - wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU";
2)
załącznik nr 18 - wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 CM3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KG, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU".
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1630).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

OSOBA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - BANKNOT

(O SPISANYCH NUMERACH)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - BROŃ PALNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  5  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  6  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - KONTENER

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  7  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

RZEDMIOT - PAPIERY WARTOŚCIOWE I ŚRODKI PŁATNICZE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7  8  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8  9  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - SILNIK PRZYCZEPNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9  10  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10  11  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - STATEK POWIETRZNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11  12  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - STATEK WODNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12  13  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13  14  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - BLANKIET DOKUMENTU URZĘDOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14  15  

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15  16  

WZÓR

KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS

PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16  17  

WZÓR

KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS

PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17  18  

WZÓR

ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS

PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18  19  

WZÓR

ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS

PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU

grafika

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

3 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

4 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

5 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

6 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

7 Załącznik nr 6:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

8 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

9 Załącznik nr 8:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

10 Załącznik nr 9:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

11 Załącznik nr 10:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

12 Załącznik nr 11:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

13 Załącznik nr 12:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

14 Załącznik nr 13:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

15 Załącznik nr 14:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014.557) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

16 Załącznik nr 15 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.
17 Załącznik nr 16 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.
18 Załącznik nr 17 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.
19 Załącznik nr 18 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzncyh z dnia 3 kwietnia 2013 r. (Dz.U.13.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2013 r.