Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.243

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2017 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.