§ 8. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  8.
Rady zakładowe utrzymują stałą łączność z pracownikami danego zakładu pracy. W zakładach pracy, zatrudniających powyżej 100 pracowników, zarządy rad zakładowych winny wyznaczyć jeden lub więcej dni w tygodniu oraz godziny, z reguły poza czasem pracy, dla zapoznania się z życzeniami pracowników.