§ 4. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  4.
Przewodniczący reprezentuje radę zakładową na zewnątrz, wykonywa jej uchwały lub czuwa nad ich wykonaniem, ustala przedmiot i porządek obrad rady zakładowej, zarządu i ogólnego zebrania i przewodniczy tym obradom.