§ 3. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  3.
Rada zakładowa może wyłonić ze swego grona sekcje dla załatwiania poszczególnych kategoryj spraw (art. 3 i 4).