§ 15. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  15.
Rozporządzenie, niniejsze wchodzi w życie z dniem 20 maja 1945 r.