§ 12. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  12.
Przedmiotem obrad ogólnego zebrania jest:
1)
wybór członków rady zakładowej,
2)
sprawozdanie rady zakładowej,
3)
sprawy związane z działalnością rady zakładowej.