§ 11. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  11.
1.
Ogólne zebrania zwołuje się:
1)
przynajmniej raz na 3 miesiące celem wysłuchania sprawozdania rady zakładowej (art. 31),
2)
z inicjatywy rady zakładowej,
3)
na żądanie 1/4 ogólnej liczby pracowników zakładu,,
4)
na żądanie pracodawcy,
5)
na skutek wniosku zarządu pracowniczej organizacji zawodowej, obejmującej dany zakład pracy.